Před startem OKdron

Co musím zkontrolovat před startem dronu

PŘEDLETOVÁ PŘÍPRAVA.

Určitě byste byli neradi, pokud by vám dron uletěl, spadnul na zem a rozbil se, nebo se vzduchu srazil s letadlem.  Abychom omezili rizika letu na minimum, musíme provést předletovou přípravu. Přípravu můžeme rozdělit na dvě fáze – lokalita + počasí a technika.

 

LOKALITA, POČASÍ

Při letu dronu je důležité zejména neohrozit zdraví lidí, nepoškodit ničí majetek a životní prostředí. Pro místo startu tak hledáme takovou lokalitu, která je mimo zastavěnou oblast (pokud nemáme povolení), mimo řízené okrsky letišť, mimo ochranná pozemních komunikací, železnic, mimo CHKO, národní parky. Více o tom kde se smí a nesmí létat jsme psali v článku Proč potřebujeme povolení.

Pro výběr vhodné lokality slouží aplikace https://aisview.rlp.cz/ a https://dronview.rlp.cz/ – zde by mělý být vyznačené všechny zakázené lokality.

Bezprostředně před startem v těchto aplikacích také zkontrolujte, zda nad vámi není rezervovaný koridor např. pro přelet vojenského vrtulníku ne stíhaček.

Stíhačky létají v nízké výšce a objeví se tak rychle, že nestihnete zareagovat.

S ohledem na počasí nás zajímá především rychlost větru a zda nebude pršet. 

Rychlost větru je zcela zásadní údaj pro bezpečný let. V silném větru vám dron může uletět nebo spadnout. Maximální rychlost větru, ve kterém váš dron může létat najdete v manuálu. Doporučujeme létat s velkou rezervou – může se stát, že přijde silný poryv a dron už nikdy neuvidíte.

Letadlo OKdron
TECHNIKA – HARDWARE

Před samotným letem je dobré zkontrolovat následující:

 • vrtule nejsou poškozené – hledejte praskliny
 • vrtule jsou správně přimontovány na motorech
 • správné napětí na baterii – všechny články musí ukazovat stejnou hodnotu
 • baterie je dobře vložena do dronu – nehrozí vypadnutí během letu
 • nabitý ovladač
Inspire
TECHNIKA – SOFTWARE
 • v nové lokalitě vždy kalibrujte kompas dronu (dle manuálu)
 • ověřte nastavenou návratovou výšku s ohledem na překážky v okolí
 • ověřte jak máte nastaveno, co se stane při ztrátě signálu dronu – return home
 • nastavení módu letu – GPS / ATTI / šachovnice / vždy k bodu vzletu
 • mimo budovy vždy doporučujeme mód letu GPS
 • startujte až když máte dostatečně silný signál GPS

Po celou dobu letu létejte tak, abyste dron viděli pouhým okem a věděli, kterým směrem je natočený. Pokud máte přehledem o tom, kde má dron předek, jste schopni vrátit se i pokud vám vypadne obraz.

Dron DJI OKdron

Texty jsou psané pro laiky, za účelem nahlédnutí do zákulisí firmy OKdron s.r.o. Nejsou právními texty, ani závaznými radami. Provozovatel nenese za obsah ​žádnou zodpovědnost.