Mapování a měření pro průmysl, 3D skenování

Pozemní a důlní měření

Cenově výhodné měření objemu. 3D model s výpočtem objemu. Objemové průzkumy. Sledování terénních deformací. Měření postupů zemních prací a odhad nákladů na dopravu.

h

Stavební inženýrství

Nepřístupný terén není problém. Ekonomický a rychlý sběr dat pomocí GPS. Ortofotomapa v několika hodinách. Přehled jakéhokoli místa rychle a efektivně.

Zemědělství

Přesné zaměření a měření zemědělských ploch. Plánování výsadby produktu. Monitorování postupů sázení, růstu a sklizně. Výpočty objemů sklizně a odhad nákladů na dopravu.

OKdron 3D scan
OKdron 3D scan
OKdeon 3D scan
OKdron 3D scan
OKdron 3D scan
okdron 3D scan
OKdron 3D scan
OKdron 3D scan

Díky moderním 3D metodám a kvalitnímu HW a SW jsme schopni zpracovat prostorové modely objektů, povrchů a objemové výpočty. Dokážeme zaměřit velké a nepřístupné oblasti, stejně jako stavební jednotky za zlomek času. Díky rychlému sběru dat, prostřednictvím bezpilotních letadel – dronů, a jejich rychlému zpracování se jedná o ekonomicky nejvýhodnější variantu. Tyto fotografie a modely lze použít v široké škále oblastí.

Specializujeme se na 3D modelování krajiny, lomů, měst a volně stojících objektů. Vytvoříme digitální model povrchu, na kterém je zachyceno vše, od nepravidelného povrchu země/terénu až po objekty (stromy, budovy, suť, haldy atd.). Toto 3D modelování spolu s ortofotomapou (kolmé letecké snímkování) slouží jako podklad pro georeferencovaný 3D model zainteresovaného území zákazníka.

 

Napište nám. Jsme tu pro Vás.